HISTORIA

Kilka słów o naszej historii…

1983-03-29 – utworzenie Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych w Krakowie obejmującego swym obszarem działania parki krajobrazowe założone w 1981 r.,

1987-09-11 – utworzenie Popradzkiego PK,

1995-11-16 – utworzenie Ciężkowicko-Rożnowskiego PK, PK Pasma Brzanki,

1997- 04-17 – utworzenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Tarnowskiego, obejmującego swym obszarem działania Ciężkowicko-Rożnowski PK, PK Pasma Brzanki,

1997-05-12 – utworzenie Wiśnicko-Lipnickiego PK i włączenie go do Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Tarnowskiego,

1998-05-04 – zmiana nazwy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Tarnowskiego na Zespół Parków Krajobrazowych Pogórza,

1998-06-16 – utworzenie PK Beskidu Małego,

2009-01-30 – połączenie Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych, Parków Krajobrazowych Pogórza i Popradzkiego Parku Krajobrazowego w Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.