DECYZJE DOTYCZĄCE WYCINKI DRZEW

Na mocy upoważnienia danego przez Marszałka Województwa Małopolskiego, Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego wydaje zezwolenia na wycinkę drzew na terenie należącym do miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa.

Procedury związane z uzyskaniem pozwolenia opublikowane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.