Zapisz się do naszego newslettera.

Bądź na bieżąco. Poinformujemy Cię o nadchodzących wydarzeniach organizowanych przez nas lub na naszym terenie.

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, z siedzibą w Krakowie, ul. Vetulaniego 1a, 31-227 Kraków, adres do korespondencji: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, z siedzibą w Krakowie, ul. Vetulaniego 1a, moich danych osobowych zawartych w adresie mailowym w celu przesyłania Newslettera z „Najnowszymi informacjami z Zespołu Parków Krajobrazowych”. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1219)

Zapoznałem/-am, się z informacją że:

  • Administratorem moich danych osobowych jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Adres do korespondencji: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, z siedzibą w Krakowie, ul. Vetulaniego 1a, 31-227 Kraków.
  • Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony moich danych osobowych pod e-mailem iodo@zpkwm.pl lub pisemnie na adres: Włodzimierz Okrajek, Inspektor Ochrony Danych Osobowych ZPKWM, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, z siedzibą w Krakowie, ul. Vetulaniego 1a, 31-227 Kraków.
  • Administrator będzie przetwarzać moje dane wyłącznie w celu przesyłania Newslettera z „Najnowszymi informacjami z Zespołu Parków Krajobrazowych”.
  • Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak niezbędny do subskrypcji Newslettera. Niepodanie danych osobowych będzie powodowało brak możliwości otrzymywania Newslettera.
  • Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu aż nie zrezygnuję z subskrypcji Newslettera. W każdej chwili mogę zrezygnować z subskrypcji klikając w link rezygnacji znajdujący się w stopce każdego Newslettera z „Najnowszymi informacjami z Zespołu Parków Krajobrazowych”, którego będę otrzymywać.
  • Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących narusza przepisy RODO.
  • Moje dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  • Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane. ​
  • Zapoznałem/-am się i akceptuję regulamin.