KONTAKT

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego

ul. Vetulaniego 1A, 31 – 227 Kraków

tel. 12 415 72 21, 12 415 38 33

e-mail: sekretariat@zpkwm.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza: /ZPKWM/SkrytkaESP

ODDZIAŁ W KRAKOWIE

ul. Vetulaniego 1A

31-227 Kraków

tel. 12 415 72 21, 12 415 38 33

e-mail: krakow@zpkwm.pl

ODDZIAŁ W WOLI KROGULECKIEJ

Wola Krogulecka 82

33-342 Barcice

tel. 18 446 09 00

e-mail: stary.sacz@zpkwm.pl

ODDZIAŁ W TARNOWIE

ul. Ostrogskich 5

33 – 100 Tarnów

tel. 14 627 42 72, 14 656 44 72

e-mail: tarnow@zpkwm.pl

CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZO-LEŚNEJ

Jastrzębia 309 A

33-191 Ciężkowice

tel. 14 625 08 12

e-mail: jastrzebia@zpkwm.pl

Inspektor danych osobowych:
Włodzimierz Okrajek
e-mail: iodo@zpkwm.pl

Adres do korespondencji:
Inspektor Ochrony Danych Osobowych ZPKWM
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego
ul. Vetulaniego 1A, 31-227 Kraków