Ogrody przyjazne naturze

OGRODY PRZYJAZNE NATURZE!!!

Projekt realizowany przez Zespół Parków Województwa Małopolskiego ma na celu tworzenie miejsc, które będą przyjazne dzikim zwierzętom, w szczególności pszczołom, ptakom, nietoperzom oraz jeżom.

W sierpniu 2021 r. przygotowanych będzie 10 stoisk edukacyjnych w różnych atrakcyjnych miejscach parków krajobrazowych. Tematem przewodnim będą działania, jakie mieszkańcy mogą podejmować w celu tworzenia ogrodów przyjaznych naturze. Na stoisku będzie można uzyskać informacje dotyczące potrzeby ochrony bioróżnorodności. W czasie warsztatów planujemy budowę  budek dla ptaków oraz domków dla dzikich zapylaczy. Uczestnicy  będą tworzyli przyjazne naturze „bomby nasienne”, którą zabiorą do swoich ogrodów by tworzyć zakątki przyjazne dzikim zapylaczom. Ponieważ projekt skierowany jest do dzieci wraz z rodzicami, dlatego planowane jest rozdawania materiałów edukacyjnych w postaci książeczek dla dzieci wraz z kolorowanką  i poradnika-przewodnika dla rodziców. Poradnik dla dorosłych będzie uczył jak przekazać wiedzę, jakich argumentów używać i jak rozmawiać z dziećmi na temat ogrodów przyjaznych naturze.

UWAGA KONKURS!!!

Podsumowaniem projektu będzie konkurs. Jego celem będzie wyłonienie rodziny która wykonała ogród przyjazny rożnym grupom organizmów i charakteryzujący się dużą bioróżnorodnością.

REGULAMIN KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, ul. Vetulaniego 1A, Kraków – www.zpkwm.pl.
 2. Celem konkursu jest promocja ogrodów przyjaznych naturze na terenie parków krajobrazowych województwa małopolskiego.
 3. Poszukujemy przydomowych ogrodów, które posiadają rozwiązania przyjazne zwierzętom i charakteryzują się dużą bioróżnorodnością. Ogrodów, które mogły by się stać inspiracją dla innych mieszkańców Małopolski.
 4. Uczestnikami konkursu mogą być właściciele ogrodów położonych w granicach parków krajobrazowych.
 5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie minimum 10 zdjęć różnych ujęć ogrodu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konkurs@zpkwm.pl, oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.zpkwm.pl  (https://drive.google.com/file/d/1i3Zvl_60hVShgOsS4y7nfwUfNkf35B_T/view?usp=sharing)
 6. Konkurs odbywać się będzie w 2 etapach:

I etap – ocena ogrodów na podstawie nadesłanych zgłoszeń i wytypowanie finalistów

II etap – ocena ogrodów finalistów podczas wizyty terenowej i wytypowanie laureatów.

 1. Zgłoszenia należy nadesłać w terminie do 5 września 2021 r.
 2. Oceny zgłoszeń dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
 3. Komisja konkursowa wybierze 15 finalistów konkursu, którzy wezmą udział w II etapie. Wizyty w ogrodach komisja przeprowadzać będzie w terminie: 6-20 września 2021 r. Termin zostanie uzgodniony z finalistą.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w terminie 24 września 2021.
 5. Kryteria oceny ogrodu:
 • Walory ekologiczne (np.: rośliny przyjazne dzikim zwierzętom, różnorodność rabat, obecność starych, dziuplastych drzew, „mała architektura ogrodowa” przyjazna przyrodzie: budki lęgowe, karmniki, poidełka, „domki” dla dzikich zwierząt, drzewa i krzewy owocowe rodzimych odmian, brak gatunków obcych ekspansywnych)
 • Walory dekoracyjne (np.: różnorodność roślin typowych dla tradycyjnych ogrodów wiejskich, estetyka ogrodu)
 • Walory użytkowe (np. zioła, jarzyny, sad, żywopłot itp.)
 • Walory edukacyjne (np. możliwość odwiedzenia ogrodu i spotkania z ogrodnikiem – po umówieniu wizyty)
 • Dobre praktyki ogrodnicze (np. wykorzystanie deszczówki, kompostownik, ściółkowanie gleby, naturalne metody ochrony roślin i nawożenia, prawidłowo przycinane drzewa)
 1. Laureaci Konkursu, którzy zajmą miejsca od I do III oraz pozostali finaliści otrzymają nagrody rzeczowe.

 

Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Koszt kwalifikowany: 60 088 zł

Kwota dotacji: 42 061 zł