KONKURS – Ogród Przyjazny Naturze 2022

Konkurs! Ogrody przyjazne naturze!

Zapraszamy właścicieli ogrodów leżących na terenie Parków Krajobrazowych w Małopolsce do wzięcia udziału w tegorocznej edycji!

Poszukujemy przydomowych ogrodów, które posiadają rozwiązania przyjazne zwierzętom i charakteryzują się dużą bioróżnorodnością. Ogrodów, które mogłyby się stać inspiracją dla innych mieszkańców Małopolski.

Marzec to czas intensywnych prac w ogrodach i przygotowania ich do kolejnego sezonu, dlatego zachęcamy do podejmowania działań, aby były one jak najbardziej przyjazne naturze 🙂 Już teraz można wzbogacić rabaty w gatunki kwiatów i ziół przyjazne zapylaczom, wyposażyć zakątki w budki i domki dla zwierząt, założyć kompostownik…

REGULAMIN KONKURSU OGRODY PRZYJAZNE NATURZE – edycja 2022

 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, ul. Vetulaniego 1A, Kraków – www.zpkwm.pl.
 2. Celem konkursu jest zachęcanie do tworzenia oraz promocja ogrodów przyjaznych naturze na terenie parków krajobrazowych województwa małopolskiego.
 3. Poszukujemy przydomowych ogrodów, które posiadają rozwiązania przyjazne zwierzętom i charakteryzują się dużą bioróżnorodnością. Ogrodów, które mogłyby się stać inspiracją dla innych mieszkańców Małopolski.
 4. Uczestnikami konkursu mogą być właściciele ogrodów położonych w granicach parków krajobrazowych w województwie małopolskim.
 5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie minimum 10 zdjęć różnych ujęć ogrodu oraz wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.zpkwm.pl  (https://zpkwm.pl/wp-content/uploads/Formularz-konkursowy-2022.docx)

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konkurs@zpkwm.pl.

 1. Konkurs będzie się odbywać w 2 etapach:

I etap – ocena ogrodów na podstawie nadesłanych zgłoszeń i wytypowanie finalistów

II etap – ocena ogrodów finalistów podczas wizyty terenowej i wytypowanie laureatów

 1. Zgłoszenia należy nadesłać w terminie do 31 sierpnia 2022 r.
 2. Oceny zgłoszeń dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
 3. Komisja konkursowa wybierze maksymalnie 15 finalistów konkursu, którzy wezmą udział w II etapie. Wizyty w ogrodach komisja przeprowadzać będzie w terminie: 1-30 września 2022 r. Termin zostanie uzgodniony z finalistą.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie zwycięzców planowane jest w terminie 3 października 2022 r.
 5. Kryteria oceny ogrodu:
 • Walory ekologiczne (np.: rośliny przyjazne dzikim zwierzętom, różnorodność rabat, obecność starych, dziuplastych drzew, „mała architektura ogrodowa” przyjazna przyrodzie: budki lęgowe, karmniki, poidełka, „domki” dla dzikich zwierząt, drzewa i krzewy owocowe rodzimych odmian, brak gatunków obcych ekspansywnych),
 • Walory dekoracyjne (np.: różnorodność roślin typowych dla tradycyjnych ogrodów wiejskich, estetyka ogrodu),
 • Walory użytkowe (np. zioła, jarzyny, sad, żywopłot itp.),
 • Walory edukacyjne (np. możliwość odwiedzenia ogrodu i spotkania z ogrodnikiem – po umówieniu wizyty),
 • Dobre praktyki ogrodnicze (np. wykorzystanie deszczówki, kompostownik, ściółkowanie gleby, naturalne metody ochrony roślin i nawożenia, prawidłowo przycinane drzewa).

Laureaci Konkursu, którzy zajmą miejsca od I do III otrzymają nagrody rzeczowe. Pozostali finaliści otrzymają upominki.