Konkurs na projekt murali na 25-lecie Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego zaprasza do udziału w konkursie na koncepcję plastyczną murali jubileuszowych z okazji 25-lecia Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego.

Temat każdego z 2 murali powinien nawiązywać do Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, jego wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych oraz być zgodny z lokalizacją budynku.

Murale są planowane do realizacji na terenie Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego – w Nowym Wiśniczu oraz w Rajbrocie (gm. Lipnica Murowana).

Konkurs jest jednoetapowy, ma charakter otwarty i jest skierowany do mieszkańców Małopolski i osób uczących się w małopolskich szkołach/uczelniach. Jego uczestnikami mogą być osoby powyżej 16 roku życia.

Dla autorów prac, które zostaną wybrane do realizacji przewidziane są nagrody pieniężne w kwocie 1000 zł.

Szczegółowe warunki uczestnictwa określa regulamin Konkursu.

Termin złożenia prac konkursowych upływa 17.06.2022 r.

Plakat o konkursie na projekt murali na 25 lat Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego