Konkurs fotograficzny- Aktywnie w Parkach Krajobrazowych Województwa Małopolskiego

Jury konkursu podjęło decyzję o rozstrzygnięciu konkursu fotograficznego „Aktywnie w Parkach Krajobrazowych Województwa Małopolskiego”.

Na konkurs wpłynęło 38 prac 9 autorów. Spośród zdjęć Jury wybrało 7, które postanowiło nagrodzić, a dodatkowo 7 wyróżnić.

PRACE NAGRODZONE:

Autor: Tomasz Trulka

Autor: Paweł Wrona

Autor: Tomasz Trulka

Autor: Marcin Bukowski

Autor: Tomasz Trulka

Autor: Jerzy Huculak

Autor: Tomasz Trulka

 

PRACE WYRÓŻNIONE:

Autor: Marcin Bukowski

Autor: Marcin Bukowski

Autor: Tomasz Trulka

Autor: Tomasz Trulka

Autor: Tomasz Trulka

Autor: Tomasz Trulka

Autor: Paweł Worona