Święto Storczyka

Kalina Mała k. Miechowa

Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej