Spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu planu ochrony dla Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu planu ochrony dla Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego uwzględniającego zakres planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Skawiński obszar łąkowy PLH120079 oraz Dębnicko-Tyniecki obszar łąkowy PLH120065.

Spotkanie odbędzie się w dniu 22 sierpnia b.r. w godz. 15:30-19:30 w Sali Sesyjnej (sala 702, VII piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie przy ul. Racławickiej 56 w Krakowie.

Na spotkaniu zostanie przedstawiony zakres treści planu ochrony dla Parku. Będzie również możliwość wzięcia udziału w dyskusji dotyczącej poszczególnych elementów planu.