Spacer z kijami przez Pasmo Brzanki

Szczegóły wydarzenia znajdziecie: https://zpkwm.pl/spacer_z_kijkami_przez_pasmo_brzanki/