Kozy

Grupa dzieci, za ogrodzeniem kozy, w tle altana, i skały.