W skład Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego wchodzi 11 obszarów:

 • Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy
 • Ciężkowicko-Rożnowski Park Krajobrazowy
 • Dłubniański Park Krajobrazowy
 • Park Krajobrazowy Beskidu Małego
 • Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie
 • Park Krajobrazowy Orlich Gniazd
 • Park Krajobrazowy Pasma Brzanki
 • Popradzki Park Krajobrazowy
 • Rudniański Park Krajobrazowy
 • Tenczyński Park Krajobrazowy
 • Wiśnicko-Lipnicki Park Krajobrazowy

Zajmujemy się ochroną przyrody, krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych.

Znajdziecie nas w oddziałach w Krakowie, Tarnowie i Starym Sączu.

W skład Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego wchodzą również Obszary Chronionego Krajobrazu czyli tereny chronione z uwagi na zróżnicowany krajobraz.

Zajmujemy się edukacją i turystyką.

Wydajemy opinie w sprawie inwestycji oraz wycinki drzew prowadzonych  na terenie parków krajobrazowych.

Wydajemy decyzje w sprawie wycinki drzew na terenie Miasta Krakowa, Tarnowa i Nowego Sącza.