EDUKACJA W TARNOWIE

Sercem prowadzonej przez nas działalności edukacyjnej jest Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej EkoMałopolska w Jastrzębi. Celem Centrum jest przede wszystkim prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie ochrony przyrody, ochrony środowiska i ekologii, jak też propagowanie walorów przyrodniczych, historycznych i krajobrazowych Parków Krajobrazowych.

Tematy przewodnie dla zajęć edukacyjnych określane są na okres roczny – dostępność innych tematów i narzędzi dydaktycznych w tym zakresie należy wcześniej skonsultować z naszymi edukatorami.

Osoby odpowiedzialne za edukację – Oddział w Tarnowie:

mgr inż. Wojciech Sanek
Starszy specjalista ds. edukacji
(14) 625 08 12
kom. 573 339 813

e-mail: w.sanek@zpkwm.pl

mgr Tomasz Gawlik
Specjalista ds. edukacji

(14) 625 08 12
kom. 505 823 750
e-mail: t.gawlik@zpkwm.pl

CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZO-LEŚNEJ W JASTRZĘBI

Centrum Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego znajduje się na terenie Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego w miejscowości Jastrzębia w gminie Ciężkowice.

 

Podstawowa oferta edukacyjna:

Zajęcia terenowe dla grup:
– wycieczki z przewodnikiem,
– wycieczki z animacjami edukacyjnymi
– warsztaty i spacery interpretacyjne dla dorosłych
– stoiska edukacyjno-promocyjne

Zajęcia terenowe prowadzimy przede wszystkim w kompleksie leśnym Jamna-Jastrzębia. Zajęcia (wycieczki) terenowe w innych miejscach organizowane są periodycznie (jak np. trasy: Wieża widokowa – szczyt Brzanki, Rezerwat Skamieniałe Miasto, Rezerwat Kamień Grzyb, Kamienie Brodzińskiego. Organizujemy również w/w formy edukacji terenowej w innych miejscach – okazjonalnie, w zależności od zapotrzebowania

Podczas zajęć terenowych w CEP Jastrzębia istnieje możliwość z korzystania z wiaty ogniskowej (z rusztem), która dostępna jest dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Gromnik.

Zajęcia kameralne – zarówno ex jak i in situ – to przede wszystkim zajęcia manualne. Opierają się one na materiale dostępnym w lesie (rośliny, elementy ściółki) oraz na przygotowanych przez nas zestawach (np. malowanie eko-toreb, składanie hotelów dla owadów, budek dla ptaków etc.

Oferta specjalna:
Minimum dwa razy w roku Centrum organizuje szkolenia dla przewodników terenowych i nauczycieli. Na najbliższy sezon edukacyjny planujemy powtórzenie szkoleń dot. Ekologii lasu i Entomologii oraz organizację szkolenia dot. podkowca małego i nietoperzy.

Przykładowe tematy realizowanych zajęć/lekcji kameralnych:

 • Nietoperze
 • Podkowiec mały
 • Skarby Pogórza
  – o wymieraniu gatunków oraz znaczeniu tego procesy dla człowieka
 • Krajobraz jako „żywy organizm”
 • Ptaki i ich supermoce
 • „Miłość w wielkim lesie – zwyczaje godowe zwierząt”
 • Płazy i ich ochrona gatunkowa.
 • Ślady i tropy zwierząt
 • Ochrona owadów zapylających
 • Ptaki Parków Krajobrazowych Małopolski
 • Przygotowanie zwierząt do zimy
 • Budki lęgowe dla zwierząt

Zajęcia tematyczne i spacery prowadzone sezonowo:

 • “Noc sów” – od sóweczki po puchacza (XI-III)
 • “Spacer ze świetlikami” – czyli o bioluminescencji w przyrodzie (VI/VII)
 • “Geofity wiosenne” – kwiaty wczesnej wiosny (III-V)

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jastrzębi

Jastrzębia 309 A, 33-191 Jastrzębia

tel. 14 625 08 12
e-mail:  jastrzebia@zpkwm.pl

Widok z lotu ptaka na budynek stojący pośrodku lasu.