EDUKACJA W TARNOWIE

Dla popularyzacji i upowszechniania wartości przyrodniczo – krajobrazowych i historyczno-kulturowych parków krajobrazowych oraz obszarów chronionego krajobrazu pracownicy ZPKWM przeprowadzają także zajęcia w szkołach, przedszkolach, ośrodkach kultury, bibliotekach, itp., z terenu parków i obszarów chronionego krajobrazu.

Przykładowe tematy realizowane podczas zajęć:

  • Płazy i ich ochrona gatunkowa.
  • Ślady i tropy zwierząt
  • Ptaki – dziuplaki
  • Wycieczka po Parkach Krajobrazowych Małopolski
  • Ochrona owadów zapylających
  • Ptaki Parków Krajobrazowych Małopolski
  • Przygotowanie zwierząt do zimy
  • Budki lęgowe dla zwierząt

Osoby odpowiedzialne za edukację w Oddziale Tarnowskim:

mgr inż. Wojciech Sanek
Starszy specjalista
(14) 627 42 72 wew. 49
kom. 573 339 813

e-mail: w.sanek@zpkwm.pl

mgr Tomasz Gawlik
Starszy referent ds. edukacji

tel. (14) 627 42 72 wew. 47
kom. 505 823 750
e-mail: t.gawlik@zpkwm.pl

OŚRODEK EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W POLICHTACH

Ośrodek Edukacji Ekologicznej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego znajduje się na terenie Ciężkowicko – Rożnowskiego Parku Krajobrazowego w miejscowości Polichty w gminie Gromnik (powiat tarnowski) i zlokalizowany przy użytku ekologicznym „Polichty”. Celem Ośrodka jest przede wszystkim prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie ochrony przyrody, ochrony środowiska i ekologii, jak też propagowanie walorów przyrodniczych Użytku.

W trakcie zajęć prowadzonych na terenie Użytku uczestnicy zapoznawani są z chronionymi gatunkami roślin, zwierząt i grzybów oraz funkcjonowaniem różnego rodzaju ekosystemów. Zajęcia uwrażliwiają ich na otaczająca ich przyrodę, wyrabiają umiejętność samodzielnego obserwowania przyrody, kształtują właściwe postawy wobec środowiska, zapoznają z przyczynami i skutkami zanieczyszczeń. Uczą też racjonalnego korzystania z przyrody.

Ośrodek przeznaczony jest przede wszystkim do celów dydaktycznych. Na jego wyposażeniu znajdują się pomoce naukowe w postaci zbiorów zielnikowych, entomologicznych, geologicznych oraz szeregu urządzeń i przyrządów niezbędnych do prowadzenia zajęć z zakresu przyrody, biologii, ekologii i ochrony środowiska. Ponadto Ośrodek dysponuje salą dydaktyczną,   zapleczem sanitarnym i zadaszonym miejscem przeznaczonym na rozpalanie grilla.

Na terenie Użytku wytyczona została ścieżka przyrodnicza o długości 1700 m i składająca się z 10 przystanków. Na trasie ścieżki obserwować można różne typy ekosystemów takich jak: łąka, las, staw (ekosystem wodny) oraz wiele gatunków chronionych roślin i zwierząt. Największą atrakcją jest z pewnością staw. Jest to dawny zbiornik przeciwpożarowy, który z czasem pokryty został zbiorowiskami roślinnymi, które stworzyły doskonałe warunki dla bytowania zwierząt wodnych i wodno – lądowych takich jak płazy (żaby, ropuchy, kumaki, traszki), gady (zaskroniec), mięczaki (błotniarka stawowa, zatoczek rogowy), oraz szereg owadów (pływak żółtobrzeżek, nartnik, ważki).

Z uwagi na duże zainteresowanie w pobliżu Ośrodka wytyczono kolejne 2 ścieżki „Pod Kurhan” (3 km dł.) i „Na Budzyń”  (6,5 km dł.). Pierwszy przystanek ścieżki „Pod Kurhan” zwraca uwagę budowlami poświęconymi ochronie błonkówek. Są to specjalne obiekty zbudowane z 2 rodzajów cegły – które służą za środowisko zastępcze do budowy gniazd. Kolejną atrakcją ścieżki są źródła wód siarczkowych, są to źródła: „Paweł” oraz „Geologów”. Trzecia i najdłuższa ścieżka „Na Budzyń” jest typową trasa krajobrazową, która umożliwia zapoznanie się z gospodarką leśną, poznać tematykę dokarmiania zwierząt oraz nauczyć się rozpoznawania rodzimych gatunków drzew iglastych. Podziwiać też można charakterystyczne dla regionu kapliczki przydrożne.

Użytek ekologiczny „Polichty – Sucha Góra” jest też doskonałym miejscem na niedzielne rodzinne wypady na „łono” natury.

Ośrodek Edukacji Ekologicznej

Polichty 85, 33 – 182 Brzozowa
tel(14) 627-42-72

Zalasowa PŁW (5)