EDUKACJA W WOLI KROGULECKIEJ

Celem edukacji ekologicznej prowadzonej przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego wśród dzieci i młodzieży jest rozbudzenie ich potrzeb poznawczych oraz zwrócenie uwagi na różnorodność otaczającego świata. Aby zainspirować i zainteresować dzieci i młodzież do przyrodniczych odkryć, należy w sposób przystępny i jak najbardziej interesujący przedstawić im wiedzę z  tego zakresu. Może się to odbywać poprzez bezpośrednią obserwację zjawisk przyrodniczych podczas spacerów i wycieczek, jak również poprzez organizowanie pogadanek i prelekcji podczas których za pomocą dostępnych materiałów pomocniczych (plansze edukacyjne, filmy przyrodnicze itp.) zostaną im przedstawione interesujące ich zagadnienia.

Pracownicy Zespołu Parku Krajobrazowego Województwa Małopolskiego Oddziału w Woli Kroguleckiej wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzieci i nauczycieli zapewniają możliwość przeprowadzenia zajęć zarówno w terenie, jak też stacjonarnie podczas lekcji i specjalnych prelekcji. Zajęcia stacjonarne prowadzone są (po wcześniejszym uzgodnieniu). Istnieje również możliwość przeprowadzenia kameralnych zajęć w sali współpracującego z Popradzkim Parkiem Krajobrazowym Nadleśnictwa Stary Sącz.

OFERTA DLA PRZEDSZKOLAKÓW

Zajęcia z cyklu „MÓJ LEŚNY DOMEK”:

 1. Wiosna
 2. Jesień
 3. Zima

Na terenie oddziału znajduje się Popradzkie Centrum Edukacyjne w Woli Kroguleckiej oraz  15 ścieżek przyrodniczych:

 1.   Ścieżka przyrodnicza w rezerwacie ” Las Lipowy Obrożyska “
 2.   Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna na terenie Roztoki
 3.   Ścieżka dydaktyczna na Górze Parkowej w Krynicy
 4.   Ścieżka geologiczna ” Uhryński Potok “
 5.   Ścieżka dydaktyczno przyrodnicza „Małe Pieniny”
 6.   Szlak przyrodniczy im. Hrabiego Adama Stadnickiego
 7.   Ścieżka dydaktyczno- przyrodnicza Uroczysko Feleczyn
 8.   Ścieżka przyrodniczo – leśna  na Jaworzynie Krynickiej
 9.   Ścieżka ornitologiczna na Łopacie Polskiej
 10.  Park Ekologiczny w Roztoce Wielkiej
 11.  Ścieżka „Jodła – królowa polskich lasów” w Uhryniu
 12.  Ścieżka dydaktyczno przyrodnicza „Rogasiowy Szlak”
 13.  Ścieżka „Leśna wiata edukacyjna” – uroczysko Trzycież
 14.  Ścieżka edukacyjno – przyrodnicza „Przez leśne siedliska” – uroczysko Trzycież
 15.  Ścieżka edukacyjna „Gaboń – Przehyba”

Przykładowe tematy realizowane podczas zajęć:

 1. Popradzki Park Krajobrazowy.
 2. Fauna Popradzkiego Parku Krajobrazowego.
 3. Flora Popradzkiego Parku Krajobrazowego.
 4. Idzie zima. Pomóżmy zwierzętom przetrwać.
 5. Las w czterech porach roku.
 6. Płazy i gady.
 7. Woda na Ziemi.
 8. Elektroodpady- proste zasady.
 9. Las jest pełen niespodzianek.
 10. Kultura, historia i turystyka Beskidu Sądeckiego.
 11. Park Krajobrazowy Beskidu Małego.
 12. Wieże widokowe w Beskidzie Sądeckim.
 13. Wody mineralne Beskidu Sądeckiego.
 14. Wiosenne ptaki.

Tematy mogą być omawiane pojedynczo lub łączone w bloki tematyczne.

Osoby odpowiedzialne za edukację w Oddziale w Woli Kroguleckiej:

mgr inż. Anna Świsterska – Specjalista ds. edukacji
18 446 09 00 wew. 69; kom. 573 339 696; a.swisterska@zpkwm.pl

mgr inż. Beata Jelewska – Referent ds. edukacji
tel. 573 328 281, e-mail: b.jelewska@zpkwm.pl

Popradzkie Centrum Edukacyjne

W 1997 r. przy siedzibie Zarządu Popradzkiego Parku Krajobrazowego w Starym Sączu utworzone zostało Popradzkie Centrum Edukacyjne (PCE), jako jeden z wiodących ośrodków edukacyjnych w Małopolsce, które w 2012 roku zostało przeniesione na Wolę Krogulecką wraz z siedzibą Oddziału Stary Sącz Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego i powiększone o nowe obiekty edukacyjne.

Sala dydaktyczna wraz z ekspozycją przyrodniczą może jednorazowo gościć ok. 20 osób. Wyposażona jest w niezbędny sprzęt multimedialny do odtwarzania filmów o tematyce przyrodniczej. Znajdują się w niej pomoce dydaktyczne w formie tablic tematycznych, prezentacji  multimedialnych, gablot z owadami oraz plansze, modele, gry edukacyjne, albumy, klucze do oznaczania roślin i zwierząt oraz sprzęt do zajęć terenowych itp.

Dodatkowym obiektem służącym prowadzonej przez PCE edukacji przyrodniczej jest utworzone przy siedzibie starosądeckiego oddziału ZPKWM arboretum roślin i drzew charakterystycznych dla naturalnych siedlisk Beskidu Sądeckiego. Jest ono rodzajem ogrodu botanicznego, w którym możemy zapoznać się z rodzimymi gatunkami drzew, krzewów i roślin zielnych porastających naturalne siedliska Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Ponadto na  terenie arboretum znajdują się dwie tablice informacyjne z krótkimi opisami gatunków flory i fauny terenów górskich oraz „ścieżka zmysłów” z naturalnym materiałem leśnym, dostarczająca niezwykłych wrażeń poznawania zróżnicowanego podłoża leśnego za pomocą zmysłu dotyku, wzroku i węchu.

W pobliżu PCE wyznaczono również ciekawą ścieżkę przyrodniczą o wdzięcznej nazwie „Het na hore bez skole” czyli gdzieś w góry przez kamienie. Wytyczona w terenie trasa o dł. 3,5 km prowadzi wschodnią częścią pasma Jaworzyny Krynickiej i ma na celu ukazanie zwiedzającym bogactwa środowiska przyrodniczego Popradzkiego Parku Krajobrazowego.

Edukacja przyrodnicza prowadzona w PCE ma na celu rozwijanie kontaktu dzieci, młodzieży, a także dorosłych, z przyrodą. Ma ona służyć nie tylko zdobywaniu wiedzy, ale również nabyciu umiejętności myślenia i działania w kategoriach ekologicznych. Teren Popradzkiego Parku to naturalny przyrodniczy obszar badań, gdzie można praktycznie sprawdzić zdobytą czy zdobywaną na bieżąco wiedzę i gdzie jednocześnie kształtuje się własną wrażliwość oraz właściwe postawy wobec przyrody.

Kolejną ciekawą atrakcją tego miejsca jest usytuowana w niedalekim sąsiedztwie siedziby oddziału Stary Sącz, na szczycie góry Dzielnica, na wysokości ok. 550m n.p.m., ok. 200m nad Doliną Popradu fantazyjna i jedyna w swoim rodzaju platforma widokowa w kształcie ślimaka. Jest to wyjątkowy punkt widokowy, z którego można podziwiać  wspaniałe panoramy Beskidu Sadeckiego z pasmem Jaworzyny Krynickiej i pasmem Radziejowej, a także rzekę Poprad, Kotlinę Sądecką oraz odległy Beskid Wyspowy i Gorce.

Kadra edukacyjna PCE składa się  z wysoko wykwalifikowanych merytorycznych pracowników Parków Krajobrazowych z wykształceniem i zamiłowaniem przyrodniczym oraz fachową wiedzą merytoryczną. Edukatorzy przyrodniczy mają pośredni i bezpośredni kontakt z adresatami treści przyrodniczych, dzięki środkom dydaktycznym pozwalającym na ciekawe i interesujące przekazywanie wiedzy fachowej.

Popradzkie Centrum Edukacyjne

Wola Krogulecka 82, 33 – 342 Barcice
tel. (18) 446-09-00