EDUKACJA W KRAKOWIE

Oddział Krakowski Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, podobnie jak pozostałe, zajmuje się szeroko rozumianą edukacją przyrodniczą dzieci i młodzieży, a także dorosłych. Celem naszym jest rozbudzanie zainteresowań oraz kształtowanie przyjaznej i odpowiedzialnej postawy człowieka wobec otaczającej go przyrody.

Podstawowymi formami prowadzonej w Oddziale edukacji ekologicznej są:

  1. Zróżnicowane tematycznie, prowadzone w szkołach oraz innych placówkach oświatowych zajęcia tj. prelekcje, pogadanki, warsztaty. Zajęcia te wspomagane są projekcjami filmów edukacyjnych, prezentacjami multimedialnymi, planszami oraz tablicami edukacyjnymi.
  2. Zajęcia w terenie prowadzone na obszarze Jurajskich Parków Krajobrazowych. Najczęściej odbywają się one na specjalnie wyznaczonych i odpowiednio oznakowanych ścieżkach dydaktycznych. Taka forma edukacji środowiskowej daje możliwość czerpania wiedzy biologicznej u jej źródła, zachwycenia się pięknem, różnorodnością, a także złożonością przyrody.
  3. Konkursy wiedzy, plastyczne, fotograficzne itp., tożsame dla całego Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego lub też organizowane indywidualnie przez oddział w Krakowie.

W ramach działań edukacyjnych współpracujemy z Ośrodkami edukacyjnymi innych jednostek, między innymi Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Ojcowskim Parku Narodowym, jak również organizacjami zajmującymi się szeroko rozumianą ochroną środowiska i przyrody.

Osoba odpowiedzialna za edukację w Oddziale w Krakowie:
mgr Anna Boguś – Kierownik Zespołu Edukacji, Turystyki i Rekreacji
tel. (12) 415 38 33 w. 26
e-mail: a.bogus@zpkwm.pl

Przykładowe tematy zajęć realizowanych podczas spotkań z uczniami:

  • Od stóp powyżej głów – Warstwowa budowa lasu
  • Ku niebu wzniesione – Drzewa naszych lasów
  • Płaz jaki jest każdy widzi…… – wstrętne i odrażające czy piękne i pożyteczne
  • Nietoperz – nocny przyjaciel człowieka.
  • Klejnoty przyrody – zbiorniki wodne tętniące życiem
  • Po czym stąpamy… czyli podróż w przeszłość geologiczną obszaru jurajskiego