EDUKACJA W KRAKOWIE

Oddział Krakowski Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, podobnie jak pozostałe, zajmuje się szeroko rozumianą edukacją przyrodniczą dzieci i młodzieży, a także dorosłych. Celem naszym jest rozbudzanie zainteresowań oraz kształtowanie przyjaznej i odpowiedzialnej postawy człowieka wobec otaczającej go przyrody.

Podstawowymi formami prowadzonej w Oddziale edukacji ekologicznej są:

 1. Zróżnicowane tematycznie zajęcia, takie jak prelekcje, pogadanki, warsztaty, prowadzone w szkołach oraz innych placówkach oświatowych. Wspomagane są one  prezentacjami multimedialnymi oraz różnorodnymi materiałami edukacyjnymi.
 2. Zajęcia w terenie, w tym weekendowe spacery prowadzone na obszarze Jurajskich Parków Krajobrazowych. Najczęściej odbywają się one na specjalnie wyznaczonych i odpowiednio oznakowanych ścieżkach dydaktycznych, choć nie tylko, w zależności od tematyki. Taka forma edukacji środowiskowej daje możliwość czerpania wiedzy biologicznej u jej źródła, zachwycenia się pięknem, różnorodnością i złożonością przyrody.
 3. Całoroczna współpraca ze szkolnymi kołami zainteresowań połączona ze wspólną realizacją projektów przyrodniczych.
 4. Konkursy wiedzy, plastyczne, fotograficzne itp., tożsame dla całego Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego lub też organizowane indywidualnie przez Oddział w Krakowie.
 5. Pikniki i happeningi o tematyce przyrodniczo – ekologicznej, organizowane przez ZPKWM lub inne jednostki, podczas których prowadzimy aktywnie edukacje przyrodniczą, warsztaty oraz wycieczki o różnej tematyce przyrodniczej.

W ramach działań edukacyjnych współpracujemy z  różnymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się szeroko rozumianą ochroną środowiska i przyrody.

Przykładowe tematy zajęć realizowanych podczas spotkań z uczniami:

 • Od stóp powyżej głów –warstwowa budowa lasu
 • Co nam daje las? Obojętny nam czy niezbędny?
 • Ku niebu wzniesione – drzewa naszych lasów
 • W cieniu drzew i krzewów – świat grzybów i ich ochrona
 • To co w świecie roślin najcenniejsze – gatunki chronione
 • To co w świecie zwierząt najcenniejsze – gatunki chronione
 • Ślady i tropy zwierząt świadectwem ich obecności wśród nas
 • Świat owadów
 • Żabie życie, żabi świat
 • Sowy małe i duże – od sóweczki do puchacza
 • Ptaki za naszym oknem
 • Z pamiętnika młodego ornitologa – jak obserwować ptaki?
 • Nietoperz – nocny przyjaciel człowieka
 • Ssaki lasów i łąk
 • Miejska dżungla – dzika przyroda w mieście
 • Jak zwierzęta radzą sobie w zimie?
 • Klejnoty przyrody – zbiorniki wodne tętniące życiem
 • Bioróżnorodność – co to jest i gdzie ją mogę spotkać?
 • Chrońmy przyrodę jak się tylko da – formy ochrony przyrody w Małopolsce
 • Poznaj Parki Krajobrazowe Małopolski
 • Odpoczywaj, Chroń, Korzystaj – Obszary Chronionego Krajobrazu przykładem wielkoobszarowych form ochrony przyrody

Osoby odpowiedzialne za edukację w Oddziale w Krakowie:

mgr Anna Boguś
Kierownik Zespołu Turystyki, Edukacji i Rekreacji
tel. (12) 415 38 33 w. 18
kom. 783 147 941
e-mail: a.bogus@zpkwm.pl

dr Katarzyna Śnigórska
Główny specjalista ds. edukacji
tel. (12) 415 38 33 w. 15
kom. 573 328 215
e-mail: k.snigorska@zpkwm.pl

mgr Paweł Ciaptacz
Specjalista ds. edukacji
tel. (12) 415 38 33 w. 17
kom. 573 339 826
e-mail: p.ciaptacz@zpkwm.pl

mgr Joanna Dragon
Specjalista ds. edukacji
tel. (12) 415 38 33 w. 16
kom. 573 328 206
e-mail: j.dragon@zpkwm.pl