DLA NAUCZYCIELA

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego prowadzi szeroko pojętą działalność edukacyjną kierowaną do uczniów wszystkich typów szkół i w różnym wieku, a także do osób dorosłych. Obowiązek prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej, promowania walorów kulturowych i historycznych oraz ich popularyzacji i upowszechniania na terenie parków krajobrazowych wynika z zapisu w art. 107 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2018 poz. 142 z późn. zm.).

Poprzez zainteresowanie walorami parków krajobrazowych pragniemy wyzwolić wśród dzieci, młodzieży, studentów oraz dorosłych właściwe postawy wobec przyrody, uwrażliwić społeczeństwo lokalne na główne przyczyny degradacji środowiska, zainicjować działania zmierzające do ochrony wartości tych terenów.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego realizuje założenia edukacji ekologicznej m.in. poprzez zróżnicowane tematycznie prelekcje, pogadanki, warsztaty, zajęcia terenowe na ścieżkach dydaktycznych, plenery, wystawy, oraz różnego rodzaju konkursy: edukacyjne, ekologiczne, plastyczne czy fotograficzne oraz wiele innych.

Tematy zajęć opracowywane są przez pracowników Zespołu, dostosowane do różnych poziomów kształcenia oraz zapotrzebowania i potrzeb odbiorców. Zajęcia w szkołach, placówkach oświatowych oraz w terenie prowadzone są po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów z osobą odpowiedzialną za prowadzenie edukacji ekologicznej w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Zajęcia takie należy uzgadniać 2 tygodnie przed planowanym terminem.