Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego

Vetulaniego 1A, 31 – 227 Kraków

tel. 12 415 38 33, 12 415 72 21

e-mail: sekretariat@zpkwm.pl

ODDZIAŁ STARY SĄCZ

Wola Krogulecka 82

33 – 342 Barcice

tel. 18 446 09 00

email: stary.sacz@zpkwm.pl

ODDZIAŁ TARNÓW

Ostrogskich 5

33 – 100 Tarnów

tel./fax 14 627 42 72, 14 656 44 72

e-mail: tarnow@zpkwm.pl

ODDZIAŁ KRAKÓW

Vetulaniego 1A, 31 – 227 Kraków

tel. 12 415 38 33, 12 415 72 21

e-mail: krakow@zpkwm.pl