Czynna ochrona siedlisk ciepłolubnych oraz zachowanie otwartych krajobrazów Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej na terenie Jurajskich Parków Krajobrazowych poprzez prowadzenie ekstensywnego wypasu

Zakończył się tegoroczny wypas kóz w Jurajskich Parkach Krajobrazowych. Był on prowadzony przez ZPKWM w ramach projektu pn. .: „Czynna ochrona siedlisk ciepłolubnych oraz zachowanie otwartych krajobrazów Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej na terenie Jurajskich Parków Krajobrazowych poprzez prowadzenie ekstensywnego wypasu”

 

Wypasane kozy działają jak „ekologiczne kosiarki”, utrzymując cenne i bogate w gatunki siedliska ciepłolubne, takie jak murawy kserotermiczne i siedliska naskalne. Bez takich działań jak wypas i koszenie, siedliska te narażone są na zarastanie przez drzewa i krzewy. Wraz z kurczeniem się powierzchni siedlisk, giną cenne i rzadkie gatunki roślin i zwierząt, a owady zapylające tracą bogatą bazę pokarmową.

 

Celem tegorocznego projektu było przeprowadzenie wypasu kóz na czterech wyznaczonych powierzchniach: w Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie: w Dolinie Kobylańskiej, Wąwozie Bolechowickim, Żytniej Skale oraz w Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy w Kamieniołomie w Tyńcu.

 

Działanie było współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie.

Koszt kwalifikowania zadania: 145 000 zł

Kwota dotacji z WFOŚiGW w Krakowie: 72 500 zł

Łączna powierzchnia objęta wypasem: 4,47 ha

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.