Ankieta dot. postrzegania Parków Krajobrazowych oraz i ich wpływu na codzienne życie

Zwracamy się z prośbą o udział w ankiecie dotyczącej Parków Krajobrazowych. Celem badania jest poznanie Państwa opinii na temat postrzegania Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego i ich wpływu na codzienne życie.

▶️ Ankieta dostępna jest pod adresem:
???? http://bit.ly/32gT1bj ????

▶️ Wszystkie odpowiedzi są dla nas bardzo ważne ponieważ pozwolę usprawnić lepsze planowanie działań w kierunku rozwoju i zwiększenia atrakcyjności Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

▶️ Badanie jest całkowicie dobrowolne i anonimowe, odpowiedzi będą traktowane jako poufne. Wyniki badania prezentowane będą jedynie w postaci zestawień zbiorczych. Wypełnienie ankiety potrwa ok. 15 minut .
————-
???? Badanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.