Budowa infrastruktury edukacyjnej na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego został utworzony w celu zapewnienia właściwej realizacji zadań z zakresu ochrony przyrody, walorów krajobrazowych i historycznych w warunkach zrównoważonego rozwoju. Do podstawowych zadań Parków Krajobrazowych należy także edukacja przyrodnicza, promowanie walorów turystycznych, krajobrazowych, przyrodniczych, historycznych i kulturowych.

Dlatego w tym roku w ramach zadania pn.: „Budowa infrastruktury edukacyjnej na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego” wykonano następujące elementy infrastruktury edukacyjnej:

 

1. Ścieżka ,,Przez Wieprzek na Jamną” w Ciężkowicko-Rożnowskim Parku Krajobrazowym, która składa z 10 przystanków oraz dwóch tablic informacyjnych.

2. Tablice z infografikami: Po dwie na każdy z trzech Parków Krajobrazowych (Wiśnicko-Lipnicki, Ciężkowicko-Rożnowski, Pasma Brzanki), znajdujących się pod nadzorem Oddziału ZPKWM w Tarnowie, które mają za zadanie promować walory przyrodniczo – krajobrazowe oraz historyczno – kulturowe, parków jak i gmin, w granicach których te parki są położone.

3. Ścieżka przyrodniczo – edukacyjna “Las Lipowy Obrożyska” położona jest w Popradzkim Parku Krajobrazowym. Prowadzi przez najbardziej cenne przyrodniczo tereny rezerwatu o tej samej nazwie. W rezerwacie tym zachował się jedyny w Karpatach naturalny las lipowy. Ścieżka liczy 7 przystanków, oraz jedną tablicę z mapą oraz informacją o ścieżce przy wejściu do rezerwatu.

4. Ścieżka geologiczna Uhryń – położona jest w Popradzkim Parku Krajobrazowym, poprowadzi głęboko wciętym korytem potoku Uhryńskiego, ukazując skomplikowaną budowę geologiczną tego terenu. Trasa liczy 5 przystanków z opisami najatrakcyjniejszych elementów geologicznych oraz jedną tablicę informacyjną przy wejściu na ścieżkę.

5. Przyrodnicza ścieżka edukacyjna w Łosiu – położona jest w Popradzkim Parku Krajobrazowym, nowo powstała ścieżka rozpoczyna i kończy się przy nowo wykonanej wiacie edukacyjnej. Ścieżka składa się z 7 tablic.

6. Przyrodnicza ścieżka edukacyjna w Rytrze pn „Rogasiowy Szlak” – położona jest w Popradzkim Parku Krajobrazowym na, której odtworzono dwie tablice edukacyjne.

 

Tablice zamontowano we współpracy z pracownikami Urzędów Gmin: Lipnica Murowana, Nowy Wiśnicz, Ciężkowice, Ryglice, Tuchów, Łabowa, Rytro, Muszyna, pracownikami Starostw Powiatowych: Bochni, Tarnowa i Nowego Sącza oraz Nadleśnictw: w Gromniku, Piwnicznej Zdroju oraz Nawojowej.

Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Koszt kwalifikowany: 110 981,67 zł

Kwota dotacji: 50 000,00 zł