Bądź EKO – kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów IV

Projekt „Bądź EKO – kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów IV” realizowany przez Powiat Tarnowski w ramach „Konkursu na zadania nieinwestycyjne z zakresu edukacji ekologicznej” współfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Realizacja zadania zaplanowana jest w okresie od 16 maja do 14 października 2022

Celem projektu jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i wzrost wiedzy z zakresu ochrony środowiska u uczniów z 8 szkół ponadpodstawowych Powiatu Tarnowskiego i podopiecznych SOSW w Wierzchosławicach -Dwudniakach poprzez edukację ekologiczną nt. ochrony powietrza, klimatu, wód, właściwą gospodarkę odpadami oraz ochrony różnorodności biologicznej.

W ramach projektu zaplanowano:

Dla uczniów szkół ZSP Ryglice, LO Tuchów, ZSP Zakliczyn, ZSP Żabno, CKZiU Tuchów

ZSOiZ Gromnik, ZSOiZ Ciężkowice, ZSLiT Wojnicz, SOSW Wierzchosławice:

 • Zajęcia i warsztaty ekologiczne
 • Prelekcje i warsztaty przyrodnicze z leśnikami, pszczelarzem, instruktorem wędkarstwa
 • Wyjazd edukacyjny do Centrum Edukacji Przyrodniczej w Jastrzębi i Muzeum

Przyrodniczego  w Ciężkowicach, wyjazd do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w gminie Rzepiennik Strzyżewski oraz do Parku Zdrojowego w Ciężkowicach

 • Kampanię informacyjno-promocyjną „Bądź EKO” w ramach której przewidziano konkursy

z nagrodami:

– Konkurs fotograficzny “Barwy Powiatu Tarnowskiego”

– Konkurs gra planszowa wielkoformatowa o tematyce ekologicznej, przyrodniczej

– Konkurs plastyczny „Drugie życie odpadów” z wykorzystaniem surowców wtórnych

 • Akcje ekologiczne:
 • Akcja „Zielona szkoła” – tworzenie miejsc obserwacji przyrody, akcja sadzenia drzew, krzewów, kwiatów, traw w otoczeniu szkoły lub ukwiecenie szkolnych korytarzy i klas
 • Akcja „Włącz Eko Działania” z Firmą Your Partner Sp. z o.o.
 • Akcja „Sprzątanie Świata” z Firmą Your Partner Sp. z o.o.
 • Akcja „Nakrętka” z Fundacją “Most Pokoleń”

REKRUTACJA od 1 do 8 września 2022 roku.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Szczegółowe informacje oraz regulamin uczestnictwa dostępne:

 • na stronie internetowej szkół, SOSW
 • w biurze i na stronie internetowej realizatora: www.powiat.okay.pl

Plakat do projektu "Bądź eko".