Jesteś już blisko.

Sprawdź zadania, żeby znaleźć błąd i spróbuj ponownie.

Stado owiec na łące w górach, przed nimi siedzi pies pasterski