To właściwy kod,

poszukaj pieczątki w ustalonym miejscu