Parki
krajobrazowe


Pętla popradzka

Pętla drogowa dolinami największych rzek regionu: Popradu, Kamienicy i Dunajca. Na trasie znajdziemy wiele atrakcje- miejscowości uzdrowiskowe z pijalniami wód mineralnych, piękne krajobrazy czy łemkowskie cerkwie.

Wycieczkę zaczynamy w Piwnicznej Zdroju. Miejscowość położona jest w Dolinie Popradu po obydwu jego stronach.  Do cennych zasobów środowiska kulturowego należy zaliczyć wytyczony według prawa magdeburskiego plan urbanistyczny Piwnicznej z 1348 r. W rynku znajduje się kilka zabudowań z pochodzących z XIX w. Na środku rynku znajduje się zabytkowa cysterna, zwana również studnią wybudowana w 1913 r. Jeśli chcemy poznać dzieje tych okolic koniecznie musimy odwiedzić Muzeum Regionalne TMP, które mieści się
na piwniczańskim rynku. Tuż przy rynku znajduje się również kościół parafialny p.w. Narodzenia Najświętrzej Maryi Panny, w którym można zobaczyć pochodzącą z Wiednia ceramiczną Drogę krzyżową, oraz obraz Św.  Józefa z Dzieciątkiem pędzla  Bolesława Barbackiego.

9 km – Zubrzyk. Jedna z najstarszych miejscowości łemkowskich- powstała w 1547 r. Znajdziemy tu cerkiew greckokatolicką 1875 roku. W jej wnętrzu zachowały się fragmenty ikonostasu oraz boczne ołtarze z XVIII w.  Obecnie cerkiew pełni funkcję kościoła rzymskokatolickiego pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża.

17 km – Żegiestów Zdrój. Miejscowość położona na prawym brzegu Popradu, na stokach Kiczery. Znajduje się tam kilka ośrodków wypoczynkowych i sanatorium. W Żegiestowie wsi dawna cerkiew greckokatolicka pw. Michała Archanioła wybudowana w latach 1917- 1925.

22 km – Andrzejówka. Cerkiew pw. Zaśnięcia Bogurodzicy, obecnie kościół Wniebowzięcia NMP, wewnątrz niekompletny późnobarokowy ikonostas, jeden z dzwonów cerkiewnych zwany Antoni z 1691 r. Liczne zrębowe spichlerze tzw. sypańce.

29 km – Muszyna. Dawna stolica państwa muszyńskiego  ( w l. 11288- 1781) władanego przez biskupów krakowskich. Do zabytków należą ruiny zamku biskupiego z 1301 r. ciekawy układ urbanistyczny  rynku, którego kształt wyznaczyły dwa stykające się trakty handlowe.

Przy rynku dwie kapliczki- Św. Floriana z XIX w. oraz Św. Jana Nepomucena z XVIII w. dawny dwór starostów muszyńskich z przełomu XVIII/ XIX. W Muszynie warto odwiedzić także  Muzeum Regionalne oraz Ogrody Biblijne znajdujące się nieopodal Kościół Św. Józefa z lat 1676- 79. Na terenie miejscowości znajduję się również rezerwat przyrody- Las Lipowy Obrożyska- unikalne na skalę europejską  miejsce chroniące naturalny fragment grądu lipowego.

39 km – Krynica. Jedno z największych i najsłynniejszych polskich uzdrowisk. Wody mineralne o właściwościach leczniczych: Słotwinka, Zdrój Główny, Jan, Józef, Mieczysław, Tadeusz, Zuber i Karol, dostępne w Pijalni Głównej, Starym Domu Zdrojowym, Starych Łazienkach oraz Pijalni Słotwinka. Z Krynicy pochodził Epifaniusz Drowniak znany jako Nikifor Krynicki ( 1985-1968) jeden z najwybitniejszych malarzy prymitywistów w Europie. Co roku odbywa się Festiwal im. Jana Kiepury. Jedną z największych atrakcji Krynicy jest stacja narciarska z kolejką gondolową na Jaworzynie Krynickiej.

51,5 km – Berest- Dawna cerkiew greckokatolicka pw. Św Kosmy i Damiana z XIX wiecznym ikonostasem z elementami pochodzącymi z XVII i XVIII w. m.in. ludowa ikona z XVIII w. Chrystus Ecce Homo, słynący z cudów wizerunek Matki Boskiej Izbiańskiej z 1621 r.

54 km – Polany. Dawna cerkiew greckokatolicka z 1820 r. pw. Michała Archanioła, obecnie kościół rzymskokatolicki z interesującą polichromią ornamentalną z  ok. 1820 r. Znajdziemy tu również ciekawa ekspozycję muzealna w połemkowskim budynku prezentującą wnętrze oraz sprzęty gospodarstwa domowego

58 km – Kamianna. Znajduje się tutaj muzeum pszczelarstwa, sklepy z bogatym asortymentem wyrobów pszczelarskich. Pasieka Barć organizuje degustacje miodów.

64,5 km – Łabowa-  Najstarsza murowana cerkiew na Zach. Łemkowszczyźnie, z 1784r.

74,5 km – Nawojowa. Neogotycki Pałac Stadnickich z XIX w. zawierający elementy wcześniejszych budowli z przeł. XVI  i XVII w. otoczony parkiem, neobarokowy murowany kościół z lat 1894- 98 pw. Nawiedzenia NMP. Wewnątrz renesansowa płyta nagrobna Piotra Nawojowskiego z 1593 r.

83,5 km – Nowy Sącz. Ratusz wzniesiony w 1895-97. W otoczeniu rynku wiele ciekawych architektonicznie kamieniczek mieszczańskich. W centrum Bazylika Św. Małgorzaty z 1446r. Ruiny zamku z ok.. 1350 r. ze zrekonstruowaną Basztą Kowalską. W budynku dawnej synagogi z XVIII w. znajduje się obecnie galeria sztuki. Muzeum Okręgowe usytuowane jest w XV- wiecznym Domu Gotyckim. Sądecki Park Etnograficzny prezentuje obiekty budownictwa ludowego charakterystyczne dla grup etnicznych zamieszkujących Sądecczyznę- Lachów Sądeckich, Górali Łąckich, Pogórzan i Łemków. Ponadto został wyodrębniony sektor cygański i dworski.

93,5 km – Stary Sącz. Układ urbanistyczny pochodzący z II połowy XIV w. Składają się na niego Klasztor Klarysek, rynek, kościół Św. Elżbiety oraz kaplica cmentarna pw. Św. Rocha i Sebastiana z lat 1643-44. Klasztor Związany jest z miastem od czasów lokacji. Obejmuje kościół klasztorny, budynki mieszkalne i gospodarcze otoczone murem obronnym. Wewnątrz kościoła przyklasztornego pw. Św. Trójcy stiukowe ołtarze z 1696 r. bogato zdobiona ambona z 1671 r. po prawej stronie kaplica z posągiem Św. Kingi, jej relikwiami i trumną.

Zabudowa runku pochodzi z XVIII- XIX w. Tworzą ją murowane kamieniczki. Muzeum Regionalne ze stałą ekspozycją znajdziemy w tzw. Domu na Dołkach. Kościół parafialny pochodzi z II poł. XIV w. lub początków XV stulecia. Uwagi wart jest również Ołtarz Papieski wybudowy z okazji wizyty Ojca Świętego w czerwcu 1999 r. Przy ołtarzu znajduje się Muzeum Jana Pawła II oraz Centrum Pielgrzymkowe Opoka.