ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO


Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego jest jednostką budżetową samorządu Województwa Małopolskiego powstałą 30 stycznia 2009 r. w wyniku połączenia Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych w Krakowie, Popradzkiego Parku Krajobrazowego w Starym Sączu i Zespołu Parków Krajobrazowych Pogórza w Tarnowie.

Głównym zadaniem ZPKWM jest ochrona wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych oraz walorów krajobrazowych w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Działaniami statutowymi ZPKWM są: prowadzenie edukacji ekologicznej zwłaszcza młodzieży szkolnej i studentów, ochrona przyrody ożywionej i nieożywionej oraz propagowanie turystyki na terenie parków krajobrazowych.

 

dr inż. Marcin Guzik
Dyrektor
Zespołu Parków Krajobrazowych
Województwa Małopolskiego
12 415 38 33
12 415 72 21
e-mail: sekretariat@zpkwm.pl

 

 


lassarna

1981-12-02 – utworzenie Bielańsko-Tynieckiego PK, Dłubniańskiego PK, PK Orlich Gniazd, Tenczyńskiego PK, PK Dolinki Krakowskie, Rudniańskiego PK,

1983-03-29 – utworzenie Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych w Krakowie obejmującego swym obszarem działania parki krajobrazowe założone w 1981r.,

1987-09-11 – utworzenie Popradzkiego PK,

1995-11-16 – utworzenie Ciężkowicko-Rożnowskiego PK, PK pasma Brzanki,

1997- 04-17 – utworzenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Tarnowskiego, obejmującego swym obszarem działania Ciężkowicko-Rożnowski PK, PK pasma Brzanki,

1997-05-12 – utworzenie Wiśnicko-Lipnickiego PK i włączenie go do Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Tarnowskiego,

1998-05-04 – zmiana nazwy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Tarnowskiego na Zespół Parków Krajobrazowych Pogórza,

1998-06-16 – utworzenie PK Beskidu Małego,

2009-01-30 – połączenie Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych, Parków Krajobrazowych Pogórza i Popradzkiego Parku Krajobrazowego w Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

PARTNERZY

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
Tarnowskie Centrum Informacji
K
Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie
Uniwersytet Pedagogiczny
Tarnów i
Collegium Tarnoviense