Aktualności


Ogłoszenie z otwarcia ofert

2018-07-13 18:24

Ogłoszenie z otwarcia ofert dotyczących zaprojektowania, wykonania oraz uruchomienia strony internetow

więcej


Szkolenia dla baców - Przeprowadzenie 3 szkoleń dla Baców – wykładowcy – zespół trenerski,

więcej


Dotyczy: Przeprowadzenie 3 szkoleń dla Baców – wykładowcy – zespół trenerski, realizujących zadanie pn.: Prowadzenie wypasu owiec wraz z usunięciem niepożądanej roślinności

więcej


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Wynajem 3 (trzech) sal wraz z wyposażeniem oraz z usługą cateringu obejmującą bufet kawowy i dwudaniowy obiad w ramach realizacji 3 szkoleń dla Baców

więcej


Informacja z otwarcia ofert

2018-07-07 00:10

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Wynajem trzech sal ze sprzętem oraz usługą cateringu obejmującej przerwę kawową oraz obiad w trakcie 3 (trzech) jednodniowych (6h) szkoleń

więcej


Zapytanie Ofertowe

2018-07-02 23:22

Przeprowadzenie 3 szkoleń dla Baców – wykładowcy - zespół trenerski,

więcej


Zmiana ogłoszenia o przetargu na "Wynajem 3 (trzech) sal wraz z wyposażeniem oraz z usługą cateringu"

więcej


Zapytanie ofertowe

2018-06-28 14:47

Zapytanie ofertowe na "Zaprojektowanie, wykonanie oraz uruchomienie strony internetowej projektu"

więcej


Ogłoszenie o przetargu na "Wynajem 3 (trzech) sal wraz z wyposażeniem oraz z usługą cateringu"

więcej


w ramach projektu: "Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020".

więcej


PARTNERZY

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
Tarnowskie Centrum Informacji
K
Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie
Uniwersytet Pedagogiczny
Tarnów i
Collegium Tarnoviense